На сьогодні в українській культурі немає чіткого уявлення про те, що ж таке національний менталітет. Скажемо прямо: ми себе не знаємо! А не знаючи – не розуміємо, а відтак об’єктивно не оцінюємо та ідентифікуємо. Прихильники міфотворчих концепцій стверджують, що українці ведуть своє походження ледь не від Адама. Інші, що ми – маргінали, незатребувані, нереалізовані, звідси – перманентно всіма гноблені.

Тож виникає низка питань, які потребують негайного обговорення. Які риси менталітету є реальними, а які ілюзорними? Чи можна визначити механізми їх творення? Чи можна говорити, що український менталітет, котрий формувався тисячоліттями, набув нових рис за роки незалежності? І чи мають можливість українці в час глобалізації вижити як етнос зі своїм менталітетом та жити далі як повноцінна європейська держава?

Лекцію про український менталітет прочитає Наталка Жмуд, кандидат історичних наук, доцент кафедри етнології Інституту історії, етнології та права Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.