Мера Хмільника хочуть притягти до адмінвідповідальності

Лідер громадської організації «Філософія серця» Юлія Грига звернулася до Хмільницької міжрайпрокуратури з проханнямпритягнути Хмільницького міського голову Василя Грушка до адміністративної відповідальності. Причина – фактична відмова в доступі до Генерального плану міста Хмільника.

Громадська організація «Філософія серця» звернулася з запитом на імя міського голови, в якому її лідер просила надати інформацію, яка стосується Генерального плану. Але міський голова запропонував звернутися до проектного інституту

«Український державний науково-дослідний інститут проектування міст». В своїй відповіді Василь Грушко зокрема зазначив:

«В 2010 році з містобудівної документації Наказом №1213 від 24.02.2010 року голови Служби Безпеки України знято гриф «таємно». В данний час присвоєно обмежувальний гриф «дск». Згідно інструкції №1893 … данну інформацію Вам необхідно замовити в авторів містобудівної документації по м. Хмільнику – проектному інституті Державне підприємство Український державний науково-дослідний інститут проектування міст…».

Така відповідь й стала причиною для звернення Юлії Григи до прокуратури.

Пропонуємо Вашій увазі сам текст звернення:


                                                                                 Вих. № 89
Хмільницька міжрайонна прокуратура
«25» серпня 2012р.

СКАРГА

Мною, Григою Ю.В.,  «02» серпня 2012 року на ім’я Хмільницького міського голови в порядку передбаченому ЗУ «Про доступ до публічної інформації» направлявся інформаційний запит за № 64.

В зазначеному запиті я просила розпорядника інформації надати наступні документи та інформацію:

1. Копію рішення про затвердження  у м. Хмільник Генерального плану.
2. Перелік усіх частин  Генерального плану м. Хмільник та зазначити, які частини знаходяться у відкритому доступі та які частини  знаходяться в обмеженому доступі.
3. Копії документів, якими відповідним частинам Генерального плану м. Хмільник було присвоєно обмежувальні грифи «таємно» та «дск»;
4. Інформацію про виконання міською радою вимог п. 11 ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а саме:

• посилання на сторінку веб-сайту міської ради, де розміщено матеріали Генерального плану міста та зазначити, які саме матеріали розміщено;
• вихідні дані друкованих ЗМІ, у яких розміщувався Генеральний план, та інформацію про те, які саме матеріали було розміщено у друкованих ЗМІ;
• пояснення  порядку того, як представники нашої організації та інші громадяни можуть ознайомитися із Генеральним планом у приміщенні міської ради (адреса приміщення, дні та години для ознайомлення громадян із Генпланом, тощо) та інформацію про те, які матеріали будуть надані для ознайомленні.

1. Копію матеріалів Генерального плану м. Хмільник, що не мають обмежень в доступі.

У відповідь на інформаційний запит я отримала лист від Хмільницької міської ради за підписом Грушка В.П., міського голови, в якому мені було повідомлено, що з питань доступності до Генерального плану м. Хмільник необхідно звернутись до проектного інституту ДП УДНДІ «Діпромісто» – розробника запитуваної містобудівної документації (копія відповіді додається).

Таким чином, мені фактично було відмовлено у задоволені інформаційного запиту, чим Хмільницькою міською радою було порушено ряд норм чинних законів України.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у випадку, коли не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

Водночас, відповідно до статті 14 Закону України «Про основи містобудування», саме до компетенції виконавчих органів сільських, селищних і міських рад у сфері містобудування належить «забезпечення в установленому законодавством порядку розробки і подання на затвердження відповідних рад місцевих містобудівних програм, генеральних планів, детальних планів, планів червоних ліній, місцевих правил забудови населених пунктів». Порядок розробки та затвердження генеральних планів населених пунктів відповідною сільською, селищною, міською радою регулюється статтею 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що «рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень». Затверджений у вигляді рішення органу місцевого самоврядування генеральний план населеного пункту є актом органу місцевого самоврядування.

Отже, відповідно до чинного законодавства України Хмільницька міська рада є розпорядником генерального плану м. Хмільник, оскільки володіє і зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

Переадресація інформаційного запиту Хмільницькою міською радою до проектного інституту ДП УДНДІ «Діпромісто» є незаконною, оскільки матеріали генерального плану мають зберігатись у відповідних приміщеннях органів місцевого самоврядування.Зокрема, ч. 11 ст. 17 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлює прямий обов’язок органу місцевого самоврядування забезпечити загальну доступність генерального плану шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування та у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу, крім частини, що становить державну таємницю та належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства.

Окремо зауважуємо, що хоча генеральний план розробляється за замовленням органу місцевого самоврядування відповідними проектними інститутами і являє собою результат інтелектуальної праці, він не є об’єктом авторського права розробника (проектного інституту). Так, стаття 434 Цивільного кодексу України до творів, що не є об’єктами авторського права, зокрема відносить: «1) акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування (закони, укази, постанови, рішення тощо), а також їхні офіційні переклади».

Але навіть якщо припустити, що чинне законодавство України не визначало б органу місцевого самоврядування в якості розпорядника генерального плану населеного пункту, то в такому випадку Хмільницька міська рада порушила положення ч. 3 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якого розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що Хмільницька міська рада неправомірно відмовила в задоволенні інформаційного запиту, тим самим порушила п. п. 2 – 4 ч. 1 ст. 24 вищезгаданого закону. Окремо зауважуємо, що ненадання відповіді Хмільницьким міським головою  Грушком В.П.  є прямою підставою для притягнення до адміністративної відповідальності.

Так, відповідно до пп. пп. в, ж п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування – державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування а також посадові та службові особи інших органів державної влади.

Відповідно до п. п. 1 – 2 ч. 1 ст. 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», особам, зазначеним у пунктах 1 – 3 частини 1 статті 4 цього Закону, забороняється:

• відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;
• надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», нагляд за додержанням законів у сфері запобігання і протидії корупції здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.

Відповідно до ч. 1 ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про доступ до судових рішень» та «Про засади запобігання і протидії корупції» тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи вищевикладене, та керуючись (окрім зазначених) п. п. 1, 4 – 6 ч. 1 ст. 3, п. п. 1 – 2, ч. 1 ст. 18, ч. 2 ст. 21,  ч. ч. 1, 4 ст. 22 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», ст. ст. 5, 6, 7 Закону України «Про інформацію», п. п. 1 – 2, 6 ч. 1 ст. 3, п. 2 ч. 1 ст. 5, ч. ч. 2, 3, 5, 7 ст. 6, ст. ст. 22 – 24 «Про доступ до публічної інформації», ст. ст. 1, 4, 19, 20 Закону України «Про прокуратуру»,

ПРОСИМО ВАС:

1. Зобов’язати Хмільницького міського голову Грушка В.П. надати запитувані документи та інформацію.
2. За невиконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та «Про регулювання містобудівної діяльності» притягнути Грушка В.П., міського голову м. Хмільник до відповідальності, передбаченої діючим законодавством.

Інформацію за результатами проведеної перевірки, зокрема про притягнення Грушка В.П., міського голови м. Хмільник до відповідальності, просимо надіслати за наступною поштовою адресою: 21037, а/с 4033, м. Вінниця в порядку і строки, передбачені діючим законодавством».

УНІАН Вінниччина
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
44 просмотра в ноябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Разговоры о переоборудовании транспортной системы начались еще в 2013 году. Именно тогда чиновники решили что в Виннице стоит внедрять электронный билет, так же как это сделали во многих европейских странах, об этом сообщает «vinnytsia-future.com.ua». Таким образом это дело по чуть-чуть набирала обороты. Уже в этом году определились с поставщиком для автоматизированной системы оплаты за проезд в общественном транспорте. Им стала чешская компания «Mikroelek...
Общество
Начальник Могилев – Подольского пограничного отряда полковник Юрий Василик прокомментировал расширение своего «хозяйства»: «Открытием еще одного отдела мы обязаны руководству Винницкой области. Благодаря финансовой поддержке областной власти нам удалось осуществить ремонт и обновление здания. Поэтому выражаю искреннюю благодарность за поддержку и помощь».   В ответ губернатор Валерий Коровий отметил: «Мы живем во время больших вызовов. И особое место в сис...
Культура
Вчера, 16 ноября, вечером возле Башни Артинова на Европейской площади установили странную инсталляцию под названием «Алиса». Объект представляет собой большой куб из фанеры, в котором есть вход. Попав внутрь - погружаемся в полную темноту. Однако в этой темноте кое-что есть.Автор проекта, художник Олег Усатюк, объяснил, что благодаря этой инсталляции винничане могут представить себя героями сказки.- Это не просто темный куб. Это - кроличья нора. Мы предлаг...
Криминал
Следователи местного отдела полиции сообщили о подозрении в занятии незаконным игорным бизнесом трем молодым винничанам. Запрещенным видом предпринимательства они, как уверяют правоохранители, зарабатывали около двух лет. Троице грозит штраф. Как отмечают в отделе коммуникаций ГУНП в Винницкой области, речь идет об игорном клубе на ул. Киевской. По версии следствия, в арендованном помещении 24-летняя женщина, мужчины 33 и 34 лет под вывеской гослотерей пре...
Общество
Митрополит Винницкий и Барский Симеон заявил, что на Виннитчине верующие и духовенство не имеют однозначной позиции относительно объединительного процесса, который происходит в украинском православии.  Как рассказал иерарх, в областном центре больше сторонников московского патриархата, однако глубинка - за автокефальную церковь."Винница больше за "русский мир", как сейчас выражаются, а село – наоборот", - говорит митрополит Симеон. По его словам, в регионе...
Общество
В Виннице на билетах общественного транспорта предлагают работу в Польше.
Криминал
Сегодня, 16 ноября спецназ и внутренняя безопасность пограничников, оперативники Закарпатского СБУ под руководством военных прокуроров Ужгородского гарнизона задержали винницкого юриста, который пытался дать взятку в размере 5200 долларов начальнику Мукачевского пограничного отряда за содействие в незаконном перемещении 64, 500 пачек сигарет через границу в Венгрию.Об этом в "Фейсбук" сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Общество
В Виннице продолжается комплексная реконструкция улицы Замостянской. 16 ноября, утром, на аллее разместили несколько оригинальных лавочек. Они отличаются от привычных своей формой.«Винничане тестируют с самого утра», - написал в «Фейсбук» Андрей Янченко.До конца года должны обустроить часть территории - от проспекта Коцюбинского до перекрестка с улицей Стеценко.
Общество
На выходных погоду в Украине обусловит антициклон, идущий с севера. Он принесет с собой сухую погоду в большинство областей страны. Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в пятницу, 16 ноября, в Украине «сложная погода»: «В южной части и на востоке идут дожди, мокрый снег и сильный ветер. До субботы, 17 ноября, непогода ослабнет, но полностью осадки не прекратятся. И также задержится порывистый ветер. В воскресенье, 18 ноября, крайни...