Мера Хмільника хочуть притягти до адмінвідповідальності

Лідер громадської організації «Філософія серця» Юлія Грига звернулася до Хмільницької міжрайпрокуратури з проханнямпритягнути Хмільницького міського голову Василя Грушка до адміністративної відповідальності. Причина – фактична відмова в доступі до Генерального плану міста Хмільника.

Громадська організація «Філософія серця» звернулася з запитом на імя міського голови, в якому її лідер просила надати інформацію, яка стосується Генерального плану. Але міський голова запропонував звернутися до проектного інституту

«Український державний науково-дослідний інститут проектування міст». В своїй відповіді Василь Грушко зокрема зазначив:

«В 2010 році з містобудівної документації Наказом №1213 від 24.02.2010 року голови Служби Безпеки України знято гриф «таємно». В данний час присвоєно обмежувальний гриф «дск». Згідно інструкції №1893 … данну інформацію Вам необхідно замовити в авторів містобудівної документації по м. Хмільнику – проектному інституті Державне підприємство Український державний науково-дослідний інститут проектування міст…».

Така відповідь й стала причиною для звернення Юлії Григи до прокуратури.

Пропонуємо Вашій увазі сам текст звернення:


                                                                                 Вих. № 89
Хмільницька міжрайонна прокуратура
«25» серпня 2012р.

СКАРГА

Мною, Григою Ю.В.,  «02» серпня 2012 року на ім’я Хмільницького міського голови в порядку передбаченому ЗУ «Про доступ до публічної інформації» направлявся інформаційний запит за № 64.

В зазначеному запиті я просила розпорядника інформації надати наступні документи та інформацію:

1. Копію рішення про затвердження  у м. Хмільник Генерального плану.
2. Перелік усіх частин  Генерального плану м. Хмільник та зазначити, які частини знаходяться у відкритому доступі та які частини  знаходяться в обмеженому доступі.
3. Копії документів, якими відповідним частинам Генерального плану м. Хмільник було присвоєно обмежувальні грифи «таємно» та «дск»;
4. Інформацію про виконання міською радою вимог п. 11 ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а саме:

• посилання на сторінку веб-сайту міської ради, де розміщено матеріали Генерального плану міста та зазначити, які саме матеріали розміщено;
• вихідні дані друкованих ЗМІ, у яких розміщувався Генеральний план, та інформацію про те, які саме матеріали було розміщено у друкованих ЗМІ;
• пояснення  порядку того, як представники нашої організації та інші громадяни можуть ознайомитися із Генеральним планом у приміщенні міської ради (адреса приміщення, дні та години для ознайомлення громадян із Генпланом, тощо) та інформацію про те, які матеріали будуть надані для ознайомленні.

1. Копію матеріалів Генерального плану м. Хмільник, що не мають обмежень в доступі.

У відповідь на інформаційний запит я отримала лист від Хмільницької міської ради за підписом Грушка В.П., міського голови, в якому мені було повідомлено, що з питань доступності до Генерального плану м. Хмільник необхідно звернутись до проектного інституту ДП УДНДІ «Діпромісто» – розробника запитуваної містобудівної документації (копія відповіді додається).

Таким чином, мені фактично було відмовлено у задоволені інформаційного запиту, чим Хмільницькою міською радою було порушено ряд норм чинних законів України.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у випадку, коли не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

Водночас, відповідно до статті 14 Закону України «Про основи містобудування», саме до компетенції виконавчих органів сільських, селищних і міських рад у сфері містобудування належить «забезпечення в установленому законодавством порядку розробки і подання на затвердження відповідних рад місцевих містобудівних програм, генеральних планів, детальних планів, планів червоних ліній, місцевих правил забудови населених пунктів». Порядок розробки та затвердження генеральних планів населених пунктів відповідною сільською, селищною, міською радою регулюється статтею 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що «рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень». Затверджений у вигляді рішення органу місцевого самоврядування генеральний план населеного пункту є актом органу місцевого самоврядування.

Отже, відповідно до чинного законодавства України Хмільницька міська рада є розпорядником генерального плану м. Хмільник, оскільки володіє і зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

Переадресація інформаційного запиту Хмільницькою міською радою до проектного інституту ДП УДНДІ «Діпромісто» є незаконною, оскільки матеріали генерального плану мають зберігатись у відповідних приміщеннях органів місцевого самоврядування.Зокрема, ч. 11 ст. 17 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлює прямий обов’язок органу місцевого самоврядування забезпечити загальну доступність генерального плану шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування та у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу, крім частини, що становить державну таємницю та належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства.

Окремо зауважуємо, що хоча генеральний план розробляється за замовленням органу місцевого самоврядування відповідними проектними інститутами і являє собою результат інтелектуальної праці, він не є об’єктом авторського права розробника (проектного інституту). Так, стаття 434 Цивільного кодексу України до творів, що не є об’єктами авторського права, зокрема відносить: «1) акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування (закони, укази, постанови, рішення тощо), а також їхні офіційні переклади».

Але навіть якщо припустити, що чинне законодавство України не визначало б органу місцевого самоврядування в якості розпорядника генерального плану населеного пункту, то в такому випадку Хмільницька міська рада порушила положення ч. 3 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якого розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що Хмільницька міська рада неправомірно відмовила в задоволенні інформаційного запиту, тим самим порушила п. п. 2 – 4 ч. 1 ст. 24 вищезгаданого закону. Окремо зауважуємо, що ненадання відповіді Хмільницьким міським головою  Грушком В.П.  є прямою підставою для притягнення до адміністративної відповідальності.

Так, відповідно до пп. пп. в, ж п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування – державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування а також посадові та службові особи інших органів державної влади.

Відповідно до п. п. 1 – 2 ч. 1 ст. 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», особам, зазначеним у пунктах 1 – 3 частини 1 статті 4 цього Закону, забороняється:

• відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;
• надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», нагляд за додержанням законів у сфері запобігання і протидії корупції здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.

Відповідно до ч. 1 ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про доступ до судових рішень» та «Про засади запобігання і протидії корупції» тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи вищевикладене, та керуючись (окрім зазначених) п. п. 1, 4 – 6 ч. 1 ст. 3, п. п. 1 – 2, ч. 1 ст. 18, ч. 2 ст. 21,  ч. ч. 1, 4 ст. 22 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», ст. ст. 5, 6, 7 Закону України «Про інформацію», п. п. 1 – 2, 6 ч. 1 ст. 3, п. 2 ч. 1 ст. 5, ч. ч. 2, 3, 5, 7 ст. 6, ст. ст. 22 – 24 «Про доступ до публічної інформації», ст. ст. 1, 4, 19, 20 Закону України «Про прокуратуру»,

ПРОСИМО ВАС:

1. Зобов’язати Хмільницького міського голову Грушка В.П. надати запитувані документи та інформацію.
2. За невиконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та «Про регулювання містобудівної діяльності» притягнути Грушка В.П., міського голову м. Хмільник до відповідальності, передбаченої діючим законодавством.

Інформацію за результатами проведеної перевірки, зокрема про притягнення Грушка В.П., міського голови м. Хмільник до відповідальності, просимо надіслати за наступною поштовою адресою: 21037, а/с 4033, м. Вінниця в порядку і строки, передбачені діючим законодавством».

УНІАН Вінниччина
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
44 просмотра в январе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Криминал
В январе правоохранители задержали государственного исполнителя за взятку. Об этом сообщает спикер ГПУ Андрей Лысенко в Facebook. Правоохранительные органы выявили факт вымогательства и получения взятки государственным исполнителем центрального отдела исполнительной службы в Виннице. Чиновник требовал взятку от должника в виде товарно-материальных ценностей в виде топливных талонов сетей АЗС на сумму 9 тыс. гривен за возвращение исполнительного документа в...
Происшествия
Сегодня, 16 января, под Винницей произошло ДТП. На объездной дороге возле населенного пункта Десна, столкнулись три автомобиля. Один человек погиб.Как рассказали в пресс-службе полиции, предварительно установлено, что водитель Volvo допустид столкновение с Citroen. После чего выехал на встречную полосу движения и столкнулся с УАЗом. Транспортное средство слетело с дороги и врезался в дерево. Водитель Volvo погиб. На месте работают правоохранители. О судьбе...
Общество
14 января в Виннице умерла восьмимесячная девочка, которая заболела корью. Однако, как выяснилось, корь не является причиной смерти ребенка. Начальник отдела лечебно-профилактической помощи детскому населению Департамента здравоохранения Винницкой ОГА Татьяна Бондаренко во время брифинга отметила, что у девочки была врожденная патология легких.   Она отметила, что 24-летняя мама девочки не подтвердила то, что имела прививку от кори. Известно также, что реб...
Криминал
Полиция Могилев-Подольского 15 января успела задержать 36-летнего рецидивиста, подозреваемого в ограблении местной жительницы. Злоумышленником оказался «кавалер», познакомившийся с ней в Сети. Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Винницкой области, около 16.00 на линию «102» обратилась 39-летняя женщина, которая призналась, что малознакомый мужчина ее ограбил. Выяснилось, что в соцсети она познакомилась с мужчиной и пригласила его в гости. Вероятно, н...
Общество
Салютем – многопрофильный  медицинский центр в Виннице, одно из основных направлений работы учреждения - урология и гинекология. Здоровая мочеполовая система имеет большое значение как для мужчин и женщин, так и для их будущего потомства. Салютем делает акцент на высокоэффективной и точной диагностике организма, ведь перед процессом лечения необходимо достоверно знать состояние здоровья пациента. Современное оборудование и высокое качество исследований о...
Происшествия
Родители 20-летнего нацгвардейца, Ярослава Софиина, связывают исчезновение сына с конфликтом с его командованием. "Ярослав спокойный, воспитанный и заботливый парень. Никогда не исчезал. После окончания колледжа пищевых технологий пошел на срочную службу. После этого в мае прошлого года подписал контракт с Нацгвардией. В свое время мужа отсюда призывали во время шестой волны мобилизации на фронт. Откликался очень хорошо, мол, командиры - порядочные люди, е...
Происшествия
На территории Винницкой области объявлено желтый уровень опасности по погодным условиям. Об этом информирует УГДСЧС области.«По данным Укргидрометцентра, до конца дня 16 января в Винницкой области порывы ветра 15-20 м / с (1 уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.Синоптики прогнозируют, что будет идти снег в Винницкой области двое суток подряд. От 19 января ожидается понижение температуры воздуха.
Происшествия
На Винничине загадочно погиб 41-летний Сергей Савчук. Рабочий местного завода вернулся с работы, и внезапно заболел. Он кашлял кровью и терял сознание. Что с ним случилось — мужчина не успел рассказать. Умер в реанимации, не приходя в сознание. Родные утверждают: Сергей был абсолютно здоров и не имел вредных привычек. Между тем, предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы ужасают: мужчина отравился неизвестным веществом.
Общество
Приглашаем Вас на первую и единственную в Украине "Крокодиловую ферму"! Здесь Вы сможете понаблюдать за самыми древними и самыми опасными хищниками нашей планеты, узнать много интересного об их жизни и охоте. На ферме собраны крокодилы и аллигаторы различных видов со всех уголков земного шара; здесь есть и дети, и солидные особи длиной 3,5 м. Кроме, собственно, крокодилов, у нас представлены еноты, носухи, мартышка, сурикат, змеи, водные и сухопутные череп...