Мера Хмільника хочуть притягти до адмінвідповідальності

Лідер громадської організації «Філософія серця» Юлія Грига звернулася до Хмільницької міжрайпрокуратури з проханнямпритягнути Хмільницького міського голову Василя Грушка до адміністративної відповідальності. Причина – фактична відмова в доступі до Генерального плану міста Хмільника.

Громадська організація «Філософія серця» звернулася з запитом на імя міського голови, в якому її лідер просила надати інформацію, яка стосується Генерального плану. Але міський голова запропонував звернутися до проектного інституту

«Український державний науково-дослідний інститут проектування міст». В своїй відповіді Василь Грушко зокрема зазначив:

«В 2010 році з містобудівної документації Наказом №1213 від 24.02.2010 року голови Служби Безпеки України знято гриф «таємно». В данний час присвоєно обмежувальний гриф «дск». Згідно інструкції №1893 … данну інформацію Вам необхідно замовити в авторів містобудівної документації по м. Хмільнику – проектному інституті Державне підприємство Український державний науково-дослідний інститут проектування міст…».

Така відповідь й стала причиною для звернення Юлії Григи до прокуратури.

Пропонуємо Вашій увазі сам текст звернення:


                                                                                 Вих. № 89
Хмільницька міжрайонна прокуратура
«25» серпня 2012р.

СКАРГА

Мною, Григою Ю.В.,  «02» серпня 2012 року на ім’я Хмільницького міського голови в порядку передбаченому ЗУ «Про доступ до публічної інформації» направлявся інформаційний запит за № 64.

В зазначеному запиті я просила розпорядника інформації надати наступні документи та інформацію:

1. Копію рішення про затвердження  у м. Хмільник Генерального плану.
2. Перелік усіх частин  Генерального плану м. Хмільник та зазначити, які частини знаходяться у відкритому доступі та які частини  знаходяться в обмеженому доступі.
3. Копії документів, якими відповідним частинам Генерального плану м. Хмільник було присвоєно обмежувальні грифи «таємно» та «дск»;
4. Інформацію про виконання міською радою вимог п. 11 ст. 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», а саме:

• посилання на сторінку веб-сайту міської ради, де розміщено матеріали Генерального плану міста та зазначити, які саме матеріали розміщено;
• вихідні дані друкованих ЗМІ, у яких розміщувався Генеральний план, та інформацію про те, які саме матеріали було розміщено у друкованих ЗМІ;
• пояснення  порядку того, як представники нашої організації та інші громадяни можуть ознайомитися із Генеральним планом у приміщенні міської ради (адреса приміщення, дні та години для ознайомлення громадян із Генпланом, тощо) та інформацію про те, які матеріали будуть надані для ознайомленні.

1. Копію матеріалів Генерального плану м. Хмільник, що не мають обмежень в доступі.

У відповідь на інформаційний запит я отримала лист від Хмільницької міської ради за підписом Грушка В.П., міського голови, в якому мені було повідомлено, що з питань доступності до Генерального плану м. Хмільник необхідно звернутись до проектного інституту ДП УДНДІ «Діпромісто» – розробника запитуваної містобудівної документації (копія відповіді додається).

Таким чином, мені фактично було відмовлено у задоволені інформаційного запиту, чим Хмільницькою міською радою було порушено ряд норм чинних законів України.

Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у випадку, коли не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

Водночас, відповідно до статті 14 Закону України «Про основи містобудування», саме до компетенції виконавчих органів сільських, селищних і міських рад у сфері містобудування належить «забезпечення в установленому законодавством порядку розробки і подання на затвердження відповідних рад місцевих містобудівних програм, генеральних планів, детальних планів, планів червоних ліній, місцевих правил забудови населених пунктів». Порядок розробки та затвердження генеральних планів населених пунктів відповідною сільською, селищною, міською радою регулюється статтею 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що «рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень». Затверджений у вигляді рішення органу місцевого самоврядування генеральний план населеного пункту є актом органу місцевого самоврядування.

Отже, відповідно до чинного законодавства України Хмільницька міська рада є розпорядником генерального плану м. Хмільник, оскільки володіє і зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

Переадресація інформаційного запиту Хмільницькою міською радою до проектного інституту ДП УДНДІ «Діпромісто» є незаконною, оскільки матеріали генерального плану мають зберігатись у відповідних приміщеннях органів місцевого самоврядування.Зокрема, ч. 11 ст. 17 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлює прямий обов’язок органу місцевого самоврядування забезпечити загальну доступність генерального плану шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування та у місцевих періодичних друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу, крім частини, що становить державну таємницю та належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства.

Окремо зауважуємо, що хоча генеральний план розробляється за замовленням органу місцевого самоврядування відповідними проектними інститутами і являє собою результат інтелектуальної праці, він не є об’єктом авторського права розробника (проектного інституту). Так, стаття 434 Цивільного кодексу України до творів, що не є об’єктами авторського права, зокрема відносить: «1) акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування (закони, укази, постанови, рішення тощо), а також їхні офіційні переклади».

Але навіть якщо припустити, що чинне законодавство України не визначало б органу місцевого самоврядування в якості розпорядника генерального плану населеного пункту, то в такому випадку Хмільницька міська рада порушила положення ч. 3 ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якого розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.

Підсумовуючи викладене, можна констатувати, що Хмільницька міська рада неправомірно відмовила в задоволенні інформаційного запиту, тим самим порушила п. п. 2 – 4 ч. 1 ст. 24 вищезгаданого закону. Окремо зауважуємо, що ненадання відповіді Хмільницьким міським головою  Грушком В.П.  є прямою підставою для притягнення до адміністративної відповідальності.

Так, відповідно до пп. пп. в, ж п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування – державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування а також посадові та службові особи інших органів державної влади.

Відповідно до п. п. 1 – 2 ч. 1 ст. 16 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», особам, зазначеним у пунктах 1 – 3 частини 1 статті 4 цього Закону, забороняється:

• відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;
• надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», нагляд за додержанням законів у сфері запобігання і протидії корупції здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.

Відповідно до ч. 1 ст. 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у випадках, коли така інформація підлягає наданню на запит громадянина чи юридичної особи відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про звернення громадян», «Про доступ до судових рішень» та «Про засади запобігання і протидії корупції» тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи вищевикладене, та керуючись (окрім зазначених) п. п. 1, 4 – 6 ч. 1 ст. 3, п. п. 1 – 2, ч. 1 ст. 18, ч. 2 ст. 21,  ч. ч. 1, 4 ст. 22 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», ст. ст. 5, 6, 7 Закону України «Про інформацію», п. п. 1 – 2, 6 ч. 1 ст. 3, п. 2 ч. 1 ст. 5, ч. ч. 2, 3, 5, 7 ст. 6, ст. ст. 22 – 24 «Про доступ до публічної інформації», ст. ст. 1, 4, 19, 20 Закону України «Про прокуратуру»,

ПРОСИМО ВАС:

1. Зобов’язати Хмільницького міського голову Грушка В.П. надати запитувані документи та інформацію.
2. За невиконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та «Про регулювання містобудівної діяльності» притягнути Грушка В.П., міського голову м. Хмільник до відповідальності, передбаченої діючим законодавством.

Інформацію за результатами проведеної перевірки, зокрема про притягнення Грушка В.П., міського голови м. Хмільник до відповідальності, просимо надіслати за наступною поштовою адресою: 21037, а/с 4033, м. Вінниця в порядку і строки, передбачені діючим законодавством».

УНІАН Вінниччина
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
44 просмотра в сентябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Происшествия
Сегодня, 23 сентября, около 14:30 (как отмечают очевидцы) в Центральном парке Винницы произошел крупный пожар. Загорелось помещение, которое использовалось зала игровых автоматов еще в советский период, пишет Vezha.vn.uaПо состоянию на 15:00 возле здания боролись с огнем сразу несколько отрядов пожарных. Несмотря на усилия пожарных, деревянное помещение быстро догорал и через несколько десятков минут фактически превратилось в пепелище.Присутствующие на мес...
Общество
В Виннице по городу будет курсировать новый 10-й VinWay. Об этом сообщает мэр Сергей Моргунов на своей странице в фейсбуке. "10-й трамвай VinWay вскоре будет курсировать Винницей. Мастера Винницкой транспортной компании работают над монтажом вагона - он уже готов на 80%. Ведь планируют собрать его в 105-й годовщины винницкого трамвая - 28 октября! Это будет 31-метровый трамвай. Как и предыдущие модернизированные вагоны, он адаптирован для маломобильных гру...
Политика
Коллективу прокуратуры Винницкой области исполняющий обязанности главы ведомства Сергей Сухоребрый 20 сентября представил нового заместителя прокурора области. На эту должность назначен Андрей Шпортун. Напомним, вакантной должность стала после увольнения Александра Попеско, который является фигурантом уголовного производства по факту получения неправомерной выгоды. По делу проходит также адвокат. Следствие продолжается. Поскольку место освободилось, генпро...
Общество
Калиновский городской совет Винницкой области дал согласие на присоединение к своей объединенной общине села Корделевка, расположенного в 7 км севернее Калиновки на международной трассе “Могилев-Подольский – Винница – Житомир – Выступовичи”. Как сообщает советник по децентрализации Винницкого центра развития местного самоуправления Евгений Шаповалов, за такое решение 20 сентября проголосовали 17 из 25 депутатов Калиновского горсовета. По его словам, принят...
Общество
Мастер на все руки - именно так можно сказать о жителе Винницкой области, который создает просто невероятные работы из металла. К слову, именно за это его признали лучшим в Украине. Речь идет об известном винницком кузнеце Руслане Бойчуке. Именно он победил на VII Международном фестивале кузнечного искусства "Металлическое сердце Украины". Мужчина получил сразу две награды - первое место по результатам голосования кузнецов и приз зрительских симпатий. - Мн...
Происшествия
20 сентября в Погребищенском районе водитель «семерки» съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП погиб пассажир легковушки. Авария произошла около 18.30 возле села Павловка. 28-летний житель одного из сел района, управляя автомобилем «ВАЗ 2107» в состоянии алкогольного опьянения, съехал в кювет, где его машина перевернулась. В результате ДТП 48-летний пассажир легковушки погиб на месте происшествия. Водитель задержан в процессуальном порядке. Сейчас...
Общество
В 2018-ом государственное Шендеровское лесничество обзавелось десятком самок пятнистых оленей, которые уже на Винничине родили молодняк. А теперь для стада привезли первого взрослого самца. В лесничестве пятнистые олени живут в вольере для полусвободного содержания диких охотничьих животных площадью 163,2 га. Также здесь содержится и восстанавливается поголовье дикого кабана. Чтобы животные удачно адаптировались к новым условиям проживания, на территории в...
Новости компаний
Лучшие студенты украинских транспортных и железнодорожных вузов посетили ведущую отраслевую выставку мира InnoTrans 2018 в Германии. Поездка была организована благотворительным Фондом Бориса Колесникова в рамках проекта «Железнодорожник», который он реализует для творческой и активной молодежи. Проект длился полгода, в нем приняли участие около тысячи конкурсантов. После нескольких этапов отбора жюри определило 70 победителей, в том числе из учебных заведе...
Происшествия
В ночь на сегодня, 21 сентября, в Осиповке Казятинского района Винницкой области, умер младенец. Об этом сообщает "Вестник Коазятинщины ". Селом распространяется слух, что месячного мальчика задушила мать. Утром она прибежала к соседке, сказала, что малыш не дышит и убежала. Правоохранители ищут женщину. Супруги не местное, в мае перебралось в Осиповку из Киевской области. Сняли жилье с правом последующего выкупа. У женщины это уже шестой ребенок, на старш...